Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CẬP NHẬT GIÁ CƯỚC BIỂN NỘI ĐỊA VÀ CÁC PHỤ PHÍ NGOÀI CƯỚC ( hiệu lực từ 01/11/2021)

14/10/2021

TAN CANG SHIPPING trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng giá cước biển nội địa và các phụ phí ngoài cước. Vui lòng xem file đính kèm.

CẬP NHẬT GIÁ CƯỚC BIỂN NỘI ĐỊA VÀ CÁC PHỤ PHÍ NGOÀI CƯỚC ( hiệu lực từ 22/10/2021)

06/10/2021

TAN CANG SHIPPING trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng giá cước biển nội địa và các phụ phí ngoài cước. Vui lòng xem file đính kèm.

CẬP NHẬT GIÁ CƯỚC BIỂN NỘI ĐỊA VÀ CÁC PHỤ PHÍ NGOÀI CƯỚC ( hiệu lực từ 01/09/2021)

15/08/2021

TAN CANG SHIPPING trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng giá cước biển nội địa và các phụ phí ngoài cước (hiệu lực từ 01/09/2021) như file đính kèm.

CẬP NHẬT GIÁ CƯỚC BIỂN NỘI ĐỊA VÀ CÁC PHỤ PHÍ NGOÀI CƯỚC ( hiệu lực từ 01/05/2021)

15/04/2021

TAN CANG SHIPPING trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng giá cước biển nội địa và các phụ phí ngoài cước. Vui lòng xem file đính kèm.

CẬP NHẬT GIÁ CƯỚC BIỂN NỘI ĐỊA VÀ CÁC PHỤ PHÍ NGOÀI CƯỚC ( hiệu lực từ 01/01/2021)

15/12/2020

TAN CANG SHIPPING trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng giá cước biển nội địa và các phụ phí ngoài cước. Vui lòng xem file đính kèm.

Trang 1/5