Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG (Tan Cang Shipping – TCS) được thành lập ngày 28/11/2013 theo quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với chức năng cơ bản là phát triển dịch vụ vận tải biển của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.Tuy thời gian thành lập chưa lâu, nhưng với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, đến nay Tan Cang Shipping đã tạo được một vị thế khá vững mạnh, một giá trị thương hiệu uy tín trong ngành Vận Tải Biển tại Việt Nam.